Bokhylla Öresund
2 psc. Ek Börge Mogensen för Karl Andersson & Söner 255 x 135 cm