Golvvas
Uppsala Ekeby (nr 7) Greta Runeborg 1939 H: 49 cm
Reserverad
Pris: 3200:-