Bertil Vallien
Chandelier ,H:23,5 cm, Boda/┼fors 1960
Price: 900:-
 Back